: فراموش کردن حدّ و حدود در نذر
: اگر حدّ و حدود معيّن شده در نذر فراموش شود وظیفه چیست؟
: فراموش کردن حدّ و حدود در نذر
: آیت الله اراکی (رحمة الله علیه), آیت الله بهجت (رحمة الله علیه), آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه), آیت الله خامنه ای (دام ظله العالی), آیت الله سبحانی (دام ظله العالی), آیت الله سیستانی (دام ظله العالی), آیت الله شبیری (دام ظله العالی), آیت الله صافی (دام ظله العالی), آیت الله فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه), آیت الله مکارم شیرازی (دام ظله العالی), آیت الله نوری همدانی (دام ظله العالی), آیت الله وحید خراسانی (دام ظله العالی)
اگر مردد بين اقل و اكثر است اكتفا كند به اقل و اگر مردد بين متباينين (روزه و نماز) است احتياط كند و هر دو را بجا آورد.
استفتائات، ص158، بااستفاده از س9

سمه تعالي. به گمانش عمل است واگر گماني ندارد اگر نذر عبادي است عبادتي را اختيار كند و اگر مالي است در راه مطلق وجوه بّر صرف كند.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات

درصورتي كه مردد بين چند چيز باشد بايد احتياط شود و در صورتي كه اعطاء مال از دو جنس باشد به وسيله قرعه تعيين مي‌شود و در مورد يك جنس به مقدار اقلّ كافي است.


اگر قدر متيقن دارد بايد به آن عمل شود.


(اگر مردّد بين چند جیز باشد) احتیاط کند (و همه را انجام دهد) و در صورت عدم تمکّن یکی از موارد را انتخاب کند و اگر بعداً یادش آمد جبران کند.

استفتائات، ج1، ص 168، س 535


ج: اگر مردّد بين اطراف محدودي باشد احتياط نمايد و اگر مردد بين اطراف غير محدود باشد يكي از آن ها را انجام دهد.


اگر نذرش مشروط بوده؛ همین که علم اجمالی به تحقق شرط دارد؛ باید به آن عمل کند. در مورد متعلق نذر هم اگر مردد بین اقل و اکثر باشد، انجام حداقل کافی است در غیر این صورت باید هر آنچه احتمال عقلایی می دهد که متعلق نذرش بوده را به جا آورد مگر مقداری که منجر به حرج گردد.


 

 

اگر متعلق نذر یک چیز است ولی تعداد آن را فراموش كند اكتفا به مقدار يقيني كافي است ولی اگر شک او در میان دو یا سه چیز است اگر امکان دارد احتیاط کند و به هر دو یا سه عمل کند.
جامع الاحكام، ج1، ص 226، س 770
پاسخ کوتاه به 300 پرسش، ص 52، س 191

باسمه تعالي. اگر در شرايط نذر شك كند و نداند كه مثلاً براي خوب شدن مريض نذر كرده يا براي برگشتن مسافر، در اين صورت وظيفه اي ندارد. مگر اينكه هر دو شرط تحقق پيدا كند كه بايد به نذر خود عمل كند. و اگر در متعلق نذر شك دارد كه آيا نذر كرده كه پولي به فقير بدهد يا روزه بگيرد. در اين صورت بايد هر دو را انجام دهد. و اگر چيزي بخاطرش نيست تكليفي ندارد.


در فرض سؤال اگر شک در اقل و اکثر است به اقل هم عمل شود کافی است.


 

اگر قدر متیقنی دارد به آن عمل کند و در صورتی که شک او میان دو سه چیز باشد به همه عمل کند و اگر به کلی نامعلوم است، به فقیر صدقه دهد.

استفتاء شفاهی از دفترنظرات

captcha