شماره تماس بخش های اداره پاسخ به سؤالات دینی

1. شماره تماس بخش پاسخگویی به سؤالات شرعی و شبهات:

پاسخگویی به سؤالات شرعی: 

  • مقلّدین مقام معظم رهبری«دام ظله العالی»: 57-37112253-025
  • مقلدین مراجع عظام«دام ظلهم العالی»: 31768-025

پاسخگویی به شبهات: 31768-025


2. شماره تماس بخش اداری پاسخگویی: 32112458-025

3. شماره تماس بخش تربیت کارشناس پاسخگو: 32112078-025

4. شماره تماس بخش سایت: 32112452-025


نظرات

captcha