: قضا و شهادت
: شخصی که با رعایت همه شرایط، نذر کرده مثلاً 40 روز پی در پی کاری را انجام دهد؛ اگر یک روز به خاطر فراموشی یا سهواً به نذر خود عمل نکند؛ وظیفه او چیست؟
: فراموش کردن نذر در یک روز از40 روز
: آیت الله بهجت (رحمة الله علیه), آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه), آیت الله خامنه ای (دام ظله العالی), آیت الله سبحانی (دام ظله العالی), آیت الله سیستانی (دام ظله العالی), آیت الله شبیری (دام ظله العالی), آیت الله صافی (دام ظله العالی), آیت الله فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه), آیت الله مکارم شیرازی (دام ظله العالی)
بسمه تعالي. از روز بعد به روز قبل از آن روز متصل كند ضرر به اتصال نمي‌زند چون عمدي نبوده است.


بسمه تعالي.چنانچه منذور غير روزه بوده قضا و كفاره ندارد و اگر روزه بوده، بايد قضا كند.


بسمه تعالي. اگر در نذر خود، نحوه جبران آن را در نظر گرفته است طبق آن عمل كند در غير اينصورت اگر عمل عبادي مانند نماز و روزه است آنرا قضا نمايد و نذر بر حال خود باقي است بقيه آنرا عمل نمايد.


اگر نذرش معیّن باشد قضا ندارد ولی در صورتی که نذرش معلّق باشد فقط یک روز را قضا کند.

استفتائات، ج1، ص 167، س 532


ج: اگر وقت معيّني ندارد دو مرتبه از نو روزه بگيرد و اگر وقت معيني دارد آن روز را بعداً قضاء نمايد.


در فرض سؤال ترک سهوی او ضرری به نذر نداشته و باید نذر را تکمیل کرده و نذرش صحیح است و مسقط ذمه خواهد بود.

باسمه تعالي. بايد بقيه روزها را عمل كند تا چهل روز تمام شود و لازم نيست از ابتدا شروع كند.


احتياط واجب آنست كه آن يك روز را قضا كند.


نظرات

captcha