: نذر زن بدون اذن همسر (نذر در اموال خودش)
: الف) آیا نذر زن بدون اجازه شوهر, حتی اگر با حقوق شوهر منافات نداشته باشد صحیح است؟ ب) اگر زن بدون اجازة شوهر نذر کند، آیا اجازة‌ بعدی شوهر موجب صحت نذر می شود؟ ج) اگر زن از مال خودش نذر کند, آیا اجازة شوهر لازم است؟
: نذر زن بدون اذن همسر (نذر در اموال خودش)
: امام خمینی (رحمة الله علیه), آیت الله اراکی (رحمة الله علیه), آیت الله بهجت (رحمة الله علیه), آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه), آیت الله خامنه ای (دام ظله العالی), آیت الله خویی (رحمة الله علیه), آیت الله سبحانی (دام ظله العالی), آیت الله سیستانی (دام ظله العالی), آیت الله شبیری (دام ظله العالی), آیت الله صافی (دام ظله العالی), آیت الله گلپایگانی (رحمة الله علیه), آیت الله مکارم شیرازی (دام ظله العالی), آیت الله نوری همدانی (دام ظله العالی), آیت الله وحید خراسانی (دام ظله العالی)
الف) باطل است.
ب) اجازه‌ي بعدي آن را تصحيح نمي كند.
ج) نذر زوجه اگرچه از مال خودش باشد صحيح نيست.
استفتائات، ج2، ص461، س9و10
تحريرالوسيله،‌ ج2، ص117، م3الف) باطل است.
ب) بنابر احتیاط واجب اجازه ی بعدی موجب صحّت نمی شود.
ج) احوط (احتياط واجب) مراعات اذن زوج است ولو در مال خودش
توضيح المسائل، ص496، م2658
استفتائات، ص158، س8


الف، ب و ج) نذر زن بدون اجازه‌ي‌ شوهر بنابر احتياط واجب وضعاً منعقد مي‌شود (يعني نذر زن باطل نيست.) ولي بنابر احتياط واجب بايد از شوهر اجازه بگيرد. (یعنی اگر بدون اجازه باشد گناه کرده است.)
توضيح المسائل، ص427 م2136
استفتائات، ج4، ص286، س5580


الف و ج) در صورتي كه وفاء به نذر زن منافي با حق شوهر نباشد اجازه‌ي شوهر لازم نيست. (نذر صحیح است)

ب) در جايي که با حق شوهر منافات داشته باشد، اجازه‌ي بعدي تصحيح مي‌کند.

    منهاج الصالحين، ج2، ص406،‌ م1551

استفتائات، ج2، ص382و383، س1580و1585
سؤال: آيا نذر زن بايد با اجازه‌ي شوهر باشد؟ 

الف) انعقاد نذر زوجه در صورت حضور شوهر، بنابراحتياط واجب مشروط به اجازه‌ي زوج است. 

ب) اجازه‌ي بعدي آن را تصحيح نمي كند.

با استناد به استفتائات امام خمینی، ج2، ص 461، س9

ج) اگرچه زوجه از تصرف در مال خود ممنوع نيست ولي نذر زن بدون اجازه ي شوهر بنابر احتیاط واجب منعقد نمي‌شود. (واجب الوفاء نیست)

با استفاده از استفتائات موجود در اداره پاسخ به سؤالاتالف و ج) در صورتي كه وفاء به نذر زن منافي با حق شوهر نباشد اجازه‌ي شوهر لازم نيست.

ب) در جايي که با حق شوهر منافات داشته باشد، اجازه‌ي بعدي تصحيح مي‌کند.

منهاج الصالحين، ج3، ص359، م 1551

توضيح المسائل، ص481، م2654

استفتاء شفاهي از دفتر معظم لهالف) اگر با حق شوهر منافات داشته باشد، نذر زن صحیح نیست.

توضيح المسائل، ص 495، م 2282 

ب و ج) نذر زن صحیح است مگر این که با حقوق شوهر منافات داشته باشد و در موردی که نیاز به اجازه شوهر باشد اجازه بعدی او کفایت می‌کند.


الف) صحيح است مگر اينكه نذر مربوط به امور مالي زن باشد كه در اينصورت بدون اذن يا اجازه‌ي او صحت ‌‌‌‌آن محل اشكال است و از باب احتياط بايد به ‌‌‌‌‌آن وفاء بشود.
ب) كفايت مي‌كند.

ج) مورد اشكال همين است(اگر در مال زن باشد)  و اما اگر مربوط به مال نباشد اشكالي ندارد و اگر مربوط به مال شوهر باشد باطل است.
تذکر: اگر از مال زن باشد محل اشکال است.


الف، ب و ج) بنابر مشهور به طور کلی نذر زن – حتی در مال خودش و نیز در فرض عدم منافات با حقوق شوهر – با نهی شوهر بلکه بدون اذن وی صحیح نیست و ظاهراً با اجازه بعدی صحیح می‌شود، ولی بنابر احتیاط (واجب) حتی در صورت نهی شوهر به نذر عمل شود.


الف)باطل است.

توضيح المسائل، ص539، م2653

    هدایة العباد، ج2، ص247، م3، کتاب النذر

ب) اجازه‌ي بعد از نذر موجب صحت نذر نمي‌شودج) لازم است.


جامع الاحكام جدید، ج1، ص227، م 772

                     هدایةالعباد، ج2، ص247، م3، کتاب النذر


الف) نذر او باطل است هر چند عمل به آن مانع از حق استمتاع نباشد.
ب) ـــــــــــ
ج) نذر زن بدون اجازه او صحيح نيست هرچند در مال خودش باشد و با حقوق او منافات نداشته باشد.
توضيح المسائل، ص452، م2653
هدايةالعباد، ج2، ص193، م659
مجمع المسائل، ج2، ص323، س917


الف) در صورت منافات با حق شوهر باطل است و در صورت عدم منافات احتياط مستحب آن است كه با اجازه‌ي او باشد.

توضيح المسائل، ص452، م2277

ب) موجب صحت نذر نمي‌شود. (در صورت منافات با حق شوهر)

ج) نذر زن از اموال خودش اگر منافات با حق شوهر نداشته باشد اشكالي ندارد.

توضيح المسائل، ص452، با استفاده از م2277

ج) اگر مزاحم حقوق شوهر نباشد و از مال خودش باشد احتياج به اجازه‌ي شوهر ندارد.
هزار و يك مسأله فقهي، ج1، ص227، س761

الف) اگر نذر زن منافي با حق شوهر نباشد در نذرهاي غير مالي‌اش صحيح است.

ب) در جايي که اذن شوهر لازم باشد، اجازه‌ي بعدي تصحيح مي‌کند.

ج) صحت نذر زن در مال خودش بدون اذن شوهر (در غير حج يا زكات يا احسان به پدر و مادر يا صله ارحام) محل اشكال است. (بنابراحتياط واجب صحيح نيست)

توضيح المسائل، ص714، م2708

منهاج الصالحين، ج3، ص358، م1551، پاورقی 1103

استفتاء شفاهي از دفتر معظم¬له


نظرات

captcha