: گرفتن هدیه از وهابی
:  گرفتن هدیه از وهابی چه حکمی دارد؟
: گرفتن هدیه از وهابی
: آیت الله خامنه ای (دام ظله العالی), آیت الله سیستانی (دام ظله العالی), آیت الله شبیری (دام ظله العالی), آیت الله صافی (دام ظله العالی), آیت الله مکارم شیرازی (دام ظله العالی), آیت الله وحید خراسانی (دام ظله العالی)

فی نفسه اشکال ندارد، مگر مفسده‌ای بر آن مترتب شود.


اگر سبب تأييد فرقه منحرفه وهابيت يا خوف تضعيف عقايد باشد جايز نيست.


اگر تألیف قلب باشد اشکال دارد.


در صورتی که موجب تقويت مذهب فاسد آن‌ها نشود اشکالی ندارد.


در فرض سوال اگر اين امر موجب ترويج و تبليغ وهابيّت گردد جايز نيست.


چنانچه موجب عزّت یافتن وهّابی گردد جایز نیست.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات 

نظرات

captcha