: استفاده از تنبک، دایره،قابلمه وطشت درمجالس عروسی
: حکم استفاده از تنبک، دایره، قابلمه و یا طشت در مجالس عروسی یا شادی چیست؟
: استفاده از تنبک، دایره،قابلمه وطشت درمجالس عروسی
: آیت الله اراکی (رحمة الله علیه), آیت الله بهجت (رحمة الله علیه), آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه), آیت الله خامنه ای (دام ظله العالی), آیت الله خویی (رحمة الله علیه), آیت الله سیستانی (دام ظله العالی), آیت الله صافی (دام ظله العالی), آیت الله فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه), آیت الله گلپایگانی (رحمة الله علیه), آیت الله مکارم شیرازی (دام ظله العالی), آیت الله نوری همدانی (دام ظله العالی), آیت الله وحید خراسانی (دام ظله العالی)
بسمه تعالي. حکم مجالس ديگر را دارد. بسمه تعالي. ميزان اين است که صدق لهو نکند.

 

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات

استعمال آلات مختص به لهو در غير لهو بنابر احتياط واجب جايز نيست، و استعمال آن ها در لهو مطلقاً حرام است، و موسيقی مطرب استماع آن هم حرام است، و ميزان در مطرب بودن اطراب شأنی است نه فعلی، و تشخيص آن با خود مکلف است. استعمال آلات غیر مختص به لهو در مراسم ازدواج و ختنه جایز است.

توضيح المسائل، 1384، مسائل متفرقه، ص 3، م 20 استفتائات، ج4، ص536، س6375

بسمه تعالي. استفاده از آلت مختص، حرام مطلقا و استفادۀ حرام از آلت مشترکه جائز نيست.

 

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات

بسمه تعالي. استعمال تنبک و دايره که از آلات لهوی ميباشد در مجالس عروسی و شادی وغيرآن جايز نيست و قابلمه و طشت مانعی ندارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات

دایره و تنبک حرام است ولی قابلمه و طشت اشکال ندارد.

استفتائات، 1381، ص257 و 258، با استفاده از س 866 و867

اگر نواختن به سبک مجالس لهو و لعب باشد جايز نيست.

 

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات

دايره زدن در مجالس شادی حرام است. بسم الله الرّحمن الرّحيم. استفاده از تنبك حرام است و از بقيه هم اگر متناسب با مجالس لهو باشد حرام است.

 

جامع الاحكام،1382، ج1، ص294، س 1009استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات

استعمال آلات مخصوص لهو و لعب حرام است ولی استعمال آلات مشترک بين لهو و لعب در امور مباح مانعی ندارد. تنبک و دايره از آلات مخصوصة لهو و لعب می باشد.

 

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات

سؤال: طشت كوبيدن در مجالس عروسي جنبة غنا دارد يا نه؟ لهو است و احوط ترك است.

جمع المسائل، 1412ه.ق، ج2، ص233، س661

استفاده از آلات و ابزار موسیقی که غالباً با آن موسیقی حرام نواخته می شود حرام است، و ابزار مشترک که غالباً با آن موسیقی حلال نواخته می شود، جایز است مگر مناسب مجالس لهو و لعب باشد و بنابر احتیاط واجب فرقی بین عروسی و شادی نیست.

استفتائات جديد،‌ 1383، ج3، ص 154، س 460 و استفتاء شفاهی از دفتر استفتائات،1383، ج1، ص153، با استفاده از س 528

استعمال تنبك و دايره اگر در مجالس لهو و لعب باشد اشكال دارد. سوال: حکم استفاده از قابلمه و یا طشت در مجالس عروسی و شادی چیست؟ چون از آلات لهو به حساب نمي آيند، اشكال ندارد.

هزار و يك مسأله فقهي، 1383، ج2، ص171، س571 استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات

استفاده از تنبک و دایره جایز نیست. و استفاده از قابلمه و طشت اگر به نحو مطرب یا لهوی باشد، جایز نیست.

استفتاء شفاهی از دفتر معظم له

نظرات

captcha