: حضور در مجلس رقص(جشن عروسی)
: در جشن عروسی اقوام که همراه با رقص است اگر شرکت کنیم مرتکب گناه می‌شویم و اگر نرویم موجب ناراحتی اقوام و یا والدین می‌شود. لطفاً بفرمایید تکلیف چیست؟
: حضور در مجلس رقص(جشن عروسی)
: آیت الله بهجت (رحمة الله علیه), آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه), آیت الله خامنه ای (دام ظله العالی), آیت الله سیستانی (دام ظله العالی), آیت الله صافی (دام ظله العالی), آیت الله فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه), آیت الله مکارم شیرازی (دام ظله العالی), آیت الله نوری همدانی (دام ظله العالی), آیت الله وحید خراسانی (دام ظله العالی)
ناراحتی اقوام و یا والدین مجوزی برای حضور در این مجلس نیست.

با استفاده از استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات

بسمه تعالي. انسان بايد دين خود را حفظ كند و از انجام معصيت اجتناب نمايد براي شركت در مجالس مذكور مي‌توانيد به آنها تذكر دهيد كه اگر ما بخواهيم در مجلس شركت كنيم در آن مجلس ـ ولو در آن مدت كه ما هستيم ـ عمل حرام مثل موسيقي لهوي و رقص حرام و غير آن انجام نگيرد.


اگر حضور در آن مجلس موجب ارتكاب گناه يا تأييد آن باشد يا نهي از منكر متوقف بر خروج از آن مجلس يا شركت نكردن در آن باشد بايد آن مجلس را ترك کرده و يا شركت ننمائيد.


بسمه تعالي. اگر فقط رقص باشد و رفتن شما تأييد نباشد اشكال ندارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات

جايز نيست.

جامع الاحکام، 1385، ج1، ص 298، با استفاده از س 1028

بسمه تعالي. نبايد در مجلس گناه شركت كنيد و به آنها بفهمانيد كه علت عدم حضور شما رعايت احكام شرعي مي‌باشد.


باسمه تعالي. شركت در مجلس گناه حرام است و بايد ديگران را با زبان خوش توأم با ادب و احترام نهي از منكر كنيد ولي اگر واقعاً مجبور به شركت باشيد و نرفتن شما عواقب نامطلوب زيادي به بار آورد به اندازه ضرورت مي‌توانيد شركت كنيد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات

شرکت در مجالس رقص اشکال دارد.

ر و يک مساله فقهی، 1383، ج2، ص172، با استفاده از س57

حضور در مجلس رقص بنا بر احتياط واجب حرام است.

استفتاء شفاهی از دفتر معظم له

نظرات

captcha