ورود  
 
تاریخ ثبت 1397/03/22
دسته بندی انگيزه ها و انديشه ها
موضوع سوال فطریه مهمان
پاسخ سوال

فطريه‌ي ميهمان

 

سؤال: فطريه‌ي ميهماني كه قبل از غروب شب آخر ماه مبارك رمضان بر صاحب‌خانه وارد مي‌شود در موارد ذيل بر عهده‌ي چه كسي است؟

الف) با رضايت صاحب‌خانه         ب) بدون رضايت صاحب‌خانه 

 

امام خميني (رحمه الله)

الف) اگر نانخور محسوب شود زكات فطره بر صاحب‌خانه واجب است حتي اگر چيزي نخورد.

ب) اگر مدّتي نزد او مي‌ماند بر صاحب‌خانه واجب است.

 

توضيح المسائل، ص263،‌ م1995

تحرير الوسيله، ج1، ص316، م3

العروة الوثقی، ج2، ص174، پاراگراف اول

 

آيت‌الله بهجت (رحمه الله)

الف) فطره‌اش بر ميزبان واجب است به شرط آن كه براي خوردن غذا به منزل او آمدّه باشد هر چند بعداً مانعي پيش آيد، كه نتواند بعداً غذا صرف كند.

 

استفتائات، ج2،ص498، س3327

 

ب) فطريه به شرط اين است كه براي خوردن غذا به آنجا بيايد و اگر صاحب خانه راضي نباشد، به او غذا نمي‌دهد.

 

آيت‌الله تبريزي (رحمه الله)

الف) میهمان اگر نانخور محسوب مي‌شود و يا در صورتي كه شب را مي‌ماند زكات فطره او بر عهده صاحب خانه است ولو چيزي نخورد و اگر نان خور او نباشد و فقط براي صرف افطار آمدّه باشد و شب را در آنجا نمي‌ماند زكات فطره او بر عهده صاحب خانه نيست.

ب) وجوب فطره ميهماني كه مدّتي نزد صاحب خانه مي‌ماند محل اشكال است اگر چه احتياط واجب دادن فطره او مي‌باشد.

منهاج الصالحين، ج1، ص325، م1172

استفتائات، ج2، ص145، س682

توضیح المسائل، ص313، م2003

 

آيت‌الله خامنه‌اي (دام ظله العالی)

الف و ب) فطريه‌ي میهمان يك شبه بر ميزبان نيست، در وجوب فطريه‌ي ميهماني كه پيش از غروب آفتاب بر ميزبان وارد مي‌شود  شرط است كه جزء  افراد نانخور تحت عنوان عائلة ميزبان محسوب باشد مانند خدمتكار يا بعض افراد فاميلي كه هر از چند گاه چند روزي در منزل شخص بسر مي‌برند.

 

توضيح المسائل، ص342، م2003 و 2004

 

آيت‌الله سيستاني (دام ظله العالي)

الف) فطره ميهماني كه شب عيد نزد او مانده بر صاحب خانه واجب است هر چند چيزي نخورد.

منهاج الصالحين، ج1، ص353، م1174و توضیح المسائل جامع، ج1، ص754، م2652

 

ب) اگر نانخور صاحب خانه محسوب مي‌شود- هرچند بدون رضايت وي آمده- كفاره‌اش بر صاحب خانه است.

 

آيت‌الله شبيري زنجاني (دام ظله العالي)

الف) اگر بنا دارد مدّت طولاني میهمان بوده به گونه‌اي كه «نانخور» بدون هيچ قيدي به شمار مي‌آيد، زكات فطره‌ي وي واجب است. و اگرتنها همان شب را میهمان است زكات فطره وي واجب نيست.

ب) اگر مدّتي نزد او (صاحب خانه) بماند به گونه‌اي كه نانخور او حساب گردد، بنابر احتياط واجب زكات فطره بر صاحب خانه لازم است.

توضيح­ المسائل، ص413، م2003، ص414، م2004

 

آيت‌الله صافي گلپايگاني (دام ظله العالي)

الف) در صورتي كه بگويند امشب نان او را داده، فطره‌ي او بر صاحب‌خانه واجب است هر چند نانخور او محسوب نشود و همچنين كسي كه نانخور او محسوب شود ولو در آن شب چيزي نخورد.

ب) اگر مدّتي نزد او مي‌ماند بنابر احتياط، واجب است.

توضيح المسائل، ص390، م2003 و 2004

هداية‌‌العباد، ج1،ص269، م1579

 

آيت‌الله فاضل لنكراني (رحمه الله)

الف) میهمان اگر نانخور حساب شود بر صاحب خانه واجب است لكن به مجرد صرف يك افطاري فطره‌ي میهمان بر صاحب خانه واجب نيست.

ب) در صورتي كه نانخور او محسوب شود زكات فطره‌ي او بر صاحب خانه است. ولو مدتی هم نماند.

توضيح المسائل، ص330، م 2038و 2039

العروةالوثقي مع تعليقات، ج2، ص162(زكاة الفطرة)

 

آيت‌الله گلپايگاني (رحمه الله)

الف) در صورتي كه بگويند امشب نان او را داده، فطره‌ي او بر صاحب­خانه واجب است هر چند نانخور او محسوب نشود و همچنين كسي كه نانخور او محسوب شود ولو در آن شب چيزي نخورد.

ب) اگر مدّتي نزد او مي‌ماند بنابر احتياط، واجب است.

توضيح المسائل، ص339، م2003 و 2004

هدايةالعباد، ج1، ص315، م1580 و 1581

 

آيت‌الله مكارم شيرازي (دام ظله العالي)

الف) فطره ميهماني كه نانخور محسوب مي‌شود (يعني تصميم دارد مدّتي نزد او بماند) بر صاحب‌خانه واجب است اما اگر فقط شب عيد دعوت شده فطره او بر ميزبان واجب نيست.

ب) بنابر احتياط واجب فطره‌ي او بر صاحب­خانه واجب است.

توضيح المسائل، ص321، م1696

العروةالوثقي مع التعليقات، ج2، ص195، فصلٌ فيمن تجب عنه

 

آيت‌الله نوري همداني (دام ظله العالي)

الف) میهمان اگر نانخور او حساب شود، (ولو يك وعده باشد) فطره‌اش بر صاحب خانه واجب است.

ب) اگر نانخور او محسوب مي‌شود  بر صاحب‌خانه واجب است.

توضيح المسائل، ص386،  م1991، و1992

استفتاء شفاهي از دفتر معظم‌له

التعليقات علي كتاب العروةالوثقي، ص223، فصلٌ في من تجب عنه (زكاة الفطرة)

 

آيت‌الله وحيد خراساني (دام ظله العالی)

الف) اگر در وقت وجوب زكات فطره نانخور او حساب مي‌شود بر صاحب خانه واجب است.

ب) اگر مدّتي نزد او مي‌ماند بنابر احتياط واجب فطره، هم بر میهمان است هم بر صاحب‌خانه.

توضيح المسائل، ص352، م2012 و 2013

منهاج الصالحين، ج2، ص355، م1172

 


نام
ایمیل
دیدگاه شما
 

 

دیدگاهها و نظرات

     
  ================================================================